Welkom bij TEACCH

TEACCH, afkorting voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children, is een programma om autistische leerlingen beter en zelfstandiger te laten functioneren. Maar hoe zit dit nu praktisch?

De meeste aanvragen gaan over het zelfstandig leren werken aan zijn/haar werktafel. In veel gevallen werkt de leerling al met bakjes of vakjes die op de eigen werktafel staan. Het werk is al aardig gestructureerd, maar toch komt de leerling niet tot zelfstandig werken. Het is goed om dan gericht te kijken waar de leerling vastloopt met werken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende items:

  • Hoeveel werk zit er in een vakje of bakje? Is dit teveel of misschien te weinig?
  • Is het werk wel overzichtelijk? Is het wel duidelijk wat er van de leerling wordt verwacht?
  • Zijn de opdrachten die gemaakt moeten worden wel gemarkeerd?
  • Beperk het schrijfmateriaal. Een etui vol met pennen nodigt uit tot rommelen.
  • Geef de leerling een beloning als de opdracht klaar is, zoals een kleurplaat of een spelletje.

Het is belangrijk om goed te kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerling. De leerling staat centraal.

TEACCH is echter meer dan structureren van de werkplek. De hele dag moet gestructureerd worden. Denk daarbij aan het dagschema, een kookles, een gymles, een instructie, een overgangssituatie, tijd en vrije tijd. Dit kan door middel van visuele ondersteuning.

Een veilige, gestructureerde omgeving is belangrijk, zodat de leerling de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Een goede relatie tussen leerling en begeleider is hierbij essentieel. De leerling krijgt individuele begeleiding om zich de TEACCH methode eigen te maken.  Het programma en de lesstof wordt opgebouwd vanuit het ontwikkelingsniveau en de interesse van de leerling. Uiteindelijk zal door middel van dit programma de leerling beter en zelfstandiger kunnen functioneren.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In