Bramen

De Bramen is een SO-groep die bestaat uit 12 leerlingen met een leeftijd van 7-10 jaar. De leerlingen werken allemaal aan hun eigen doelen in sublesgroepen of middels de TEACCH werkmethode. In het programma wisselen we leermomenten af met ontspanningsmomenten. Zo is er in het lokaal een speelzolder, leeshoek, bouw- en computerhoek. Kwebbel en Snater (2 handpoppen) komen regelmatig langs in de klas om de sociale vaardigheden te trainen. Daarnaast wordt er in het programma aandacht besteed aan koken, groen, creatief, muziek, gym en zwemmen.

 

 

 

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.