De Wingerd

 

Christelijke school voor Speciaal Onderwijs
en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Welkom op de website van De Wingerd!

De Wingerd is een christelijke school voor ZML-onderwijs. Er is een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In beide afdelingen is een OnderwijsZorggroep (OZ) voor kinderen met een meervoudige beperking. Binnen de school vindt op woensdagmiddag ook Buitenschoolse Opvang (BSO) plaats. Dit in samenwerking met zorginstelling Careander.

Het beeld van De Wingerd is voor ons inspirerend. Een wingerd is een altijd groene plant die zijn weg zoekt naar boven: naar het licht. De plant heeft een steuntje nodig, maar kan uitgroeien tot een prachtige plant. De leerlingen van De Wingerd willen we in hun zoektocht naar volwassenheid ondersteunen.

Als team van De Wingerd willen wij de leerlingen een positieve sfeer, geborgenheid en gelijkwaardigheid bieden. Wij doen dit door naast en achter de individuele leerling te staan. Ook proberen wij om samen met de ouders/verzorgers aan de hand van onze normen en waarden, ontleend aan de Bijbel, de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

We werken aan een nieuwe website, deze zal waarschijnlijk voor de zomer van 2023 live gaan.

Het laatste nieuws

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.