De Wingerd

 

Christelijke school voor Speciaal Onderwijs
en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Welkom op de website van De Wingerd!

De Wingerd is een christelijke school voor ZML-onderwijs. Er is een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In beide afdelingen is een OnderwijsZorggroep (OZ) voor kinderen met een meervoudige beperking. Binnen de school vindt op woensdagmiddag ook Buitenschoolse Opvang (BSO) plaats. Dit in samenwerking met zorginstelling Careander.

Het beeld van De Wingerd is voor ons inspirerend. Een wingerd is een altijd groene plant die zijn weg zoekt naar boven: naar het licht. De plant heeft een steuntje nodig, maar kan uitgroeien tot een prachtige plant. De leerlingen van De Wingerd willen we in hun zoektocht naar volwassenheid ondersteunen.

Als team van De Wingerd willen wij de leerlingen een positieve sfeer, geborgenheid en gelijkwaardigheid bieden. Wij doen dit door naast en achter de individuele leerling te staan. Ook proberen wij om samen met de ouders/verzorgers aan de hand van onze normen en waarden, ontleend aan de Bijbel, de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Het laatste nieuws

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In