Welkom bij spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een systematisch opgezette, methodisch doordachte vorm van extra hulp aan leerlingen die hiaten of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden. Op school is een speciaal lokaal ingericht met spelmateriaal. Denk daarbij aan sensopatisch materiaal, constructie materiaal, regelspellen of receptief spel.

De leerlingen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. De leerlingen leren nieuwe spelmogelijkheden en leren zich te houden aan de spelregels. De leerlingen spelen niet om zich te ontwikkelen,  maar ontwikkelen zich door te spelen. Op een speelse manier ontdekken, ervaren en beleven de leerlingen nieuwe spelmogelijkheden.

Leerlingen die goed kunnen spelen voelen zich ook buiten het spel uitgedaagd om op de wereld om zich heen te reageren en zich te ontplooien. Spel levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen op verschillende gebieden.

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.