Welkom bij spelbegeleiding

Spelbegeleiding is een systematisch opgezette, methodisch doordachte vorm van extra hulp aan leerlingen die hiaten of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing. De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden. Op school is een speciaal lokaal ingericht met spelmateriaal. Denk daarbij aan sensopatisch materiaal, constructie materiaal, regelspellen of receptief spel.

De leerlingen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. De leerlingen leren nieuwe spelmogelijkheden en leren zich te houden aan de spelregels. De leerlingen spelen niet om zich te ontwikkelen,  maar ontwikkelen zich door te spelen. Op een speelse manier ontdekken, ervaren en beleven de leerlingen nieuwe spelmogelijkheden.

Leerlingen die goed kunnen spelen voelen zich ook buiten het spel uitgedaagd om op de wereld om zich heen te reageren en zich te ontplooien. Spel levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen op verschillende gebieden.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In