Welkom bij ATO & Stage

De arbeidstoeleiding op ‘De Wingerd’ is onderverdeeld in de volgende gebieden:

Meer informatie over ATO en STAGE vindt u in onderstaande flyers.  In de schoolgids kunt u een uitgebreide beschrijving vinden over de praktijkvakken op school, ATO en stage.
Klik op de bovenstaande link voor nieuwsberichten en foto’s.

 

 

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.