Welkom bij logopedie

Bij logopedie werken we individueel of in kleine groepjes aan de communicatie. Denk hierbij aan mondmotoriek, uitspraak, woordenschat, zinsopbouw, zinsvorming en  verhaalopbouw. Ook geven we groepslessen gericht op ondersteunende gebaren, taalstimulatie en PECS. Dit laatste staat voor Picture Exchange Communication System en is een manier om kinderen te leren initiatief te nemen tot communicatie. Een belangrijk aspect bij logopedie is het goed leren luisteren naar elkaar, samen (non)verbaal communiceren en optimaal te ontplooien.  Als het nodig is kunnen we ook ondersteuning bieden bij het eten en drinken, zoals leren afhappen, kauwen en/of slikken. Veel van onze leerlingen hebben baat bij visuele ondersteuning en we verzorgen hiervoor o.a. de benodigde pictogrammen.

Kinderen komen het beste tot leren als ze zich op hun gemak voelen en plezier hebben in wat ze doen.  We proberen dan ook om de leerstof zoveel mogelijk in spelvorm aan te bieden. Waar mogelijk sluiten we aan bij de thema’s van de groep. We werken met leerlingen van het SO en ook van het VSO.

DSC_8320

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.