Verlof aanvragen

Het komt wel eens voor dat u verlof voor uw kind wilt vragen. Daarvoor zijn duidelijke regels. Die staan vast in de zogenaamde leerplichtwet. Ook onze school houdt zich aan deze wet.

Het is handig dat u die regels ook kent. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gaat om dringende redenen, anders kunnen we geen verlof geven. De wet geeft de volgende dringende redenen:

 1. Vakantie buiten de schoolvakanties om (eenmaal per jaar) als uw werkgever een verklaring afgeeft dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt i.v.m. uw werkzaamheden;
 2. Door uw werkgever aangewezen verplichte vakantie;
 3. U bent zelfstandig ondernemer en kunt vanwege de werkzaamheden niet in de schoolvakanties uw vakantie opnemen. Hiervoor een verklaring op papier met uw bedrijfsnaam/logo, waarbij u duidelijk aangeeft waarom u niet in één van de schoolvakanties uw vakantie kunt opnemen;
 4. Ziekte van ouder(s), waarbij er een verklaring van een arts overlegd moet worden;
 5. Huwelijk van een familielid (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 6. Ernstige ziekte in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 7. Ernstige ziekte van de ouder(s);
 8. Verhuizing van het gezin;
 9. Een huwelijksjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 10. Een ambtsjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 11. Een sterfgeval in de naaste familie.

Voor de hierboven genoemde redenen vraagt u verlof aan door het verlofaanvraagformulier te downloaden en ingevuld op school in te leveren.

Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat u een heel andere – in uw ogen dringende – reden hebt om om verlof te vragen. Daarover kunt u contact opnemen met de directeur van de school (0341-252570). Hij mag uw verzoek beoordelen en eventueel verlof toekennen. In principe zal er echter geen verlof voor andere redenen worden gegeven.

In gevallen waarbij u het niet eens bent met de beslissing van de school, kunt u uw verzoek voorleggen aan het Regionaal Bureau Leerlingenzaken te Harderwijk, telefoon: 0341 – 474480.

Voor verlof van meer dan tien dagen dient u eveneens een verzoek in te dienen bij genoemd bureau Leerlingenzaken.

Verlofaanvraagformulier De Wingerd

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.