Fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut, Philomeen Roelofs, is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Er wordt gewerkt volgens een behandelplan. Waar nodig wordt overlegd met andere disciplines. De kinderfysiotherapeut probeert via adequate diagnostiek en behandeling van het bewegend functioneren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Ze legt vast wat de bewegingsmogelijkheden en beperkingen van het kind zijn en op welke manier bewegingen worden uitgevoerd.

Door het aanbieden van bewegingstaken worden processen uitgelokt die moeten leiden tot het herstel of het verbeteren van de functie, het behouden of vergroten van de algemene ontwikkelingsmogelijkheden, het vergroten van de Alle Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), zelfstandigheid en het verhogen van de kwaliteit van leven van het kind en de ouders/verzorgers.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen die buiten Nunspeet wonen aangemeld worden voor fysiotherapie. Deze fysiotherapie krijgen zij op school onder schooltijd.

Leerlingen uit Nunspeet hebben de mogelijkheid om na schooltijd fysiotherapie te krijgen op de praktijk Fysiotherapie Roelofs en Roelofs-Vink, George Breitnerstraat 17 te Nunspeet of tijdens schooltijden als dit wenselijk is. Dit kan onder voorbehoud dat het rooster op school dit toe laat.

Allereerst vindt er een intake met ouders/verzorgers plaats, voordat een behandeling start. Aan het einde van het jaar of als de hulpvraag beantwoord is, vindt een evaluatiegesprek plaats met ouders/verzorgers. Het contact tussen ouders/verzorgers en fysiotherapeut gaat via een contactschrift, via de GL of wanneer dit nodig is kan er ook voor overleg gebeld worden naar de praktijk.

In principe kan iedereen zonder verwijsbrief van de huisarts en/of specialist terecht bij de kinderfysiotherapeut. Echter, bij een langdurige behandelingsperiode is het wenselijk om, i.v.m. afspraken met de zorgverzekeraar, een verwijsbrief of akkoord van de huisarts en/of specialist te overhandigen.

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.