Expertise

Naast de dagelijkse zorg voor de leerlingen door groepsleerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en klassenassistenten kennen we op de Wingerd de volgende expertises: logopedie, spelbegeleiding, teacch, shantala, ondersteunende begeleiding, psychomotorische therapie en fysiotherapie.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In