Shantala Speciale Zorg

Shantala Speciale Zorg (SZZ) is een manier om door de gestructureerde aanrakingen de leerling in- en/of ontspanning te geven. Dit kan regulerend of stimulerend zijn. Het gebeurt op de rug (over de kleding heen) of door middel van een voet of handmassage.

SSZ is een gestructureerde aanrakingsmethode die zich mede onderscheidt door een respectvolle benaderingswijze en bejegening. Door SSZ vanuit deze uitgangspunten in te zetten kom je op een basaal niveau in contact met elkaar en laat je de leerling voelen dat je haar/hem accepteert. Dit heeft o.a. een positieve invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van de leerling.  Door de regulerende of stimulerende manier kunnen leerlingen zich meer op hun gemak voelen.  Het wordt ingezet bij leerlingen die door overprikkeling in een stresssituatie zijn beland  (reguleren) of door onderprikkeling niet tot een activiteit kunnen komen  (stimuleren).

Op De Wingerd wordt SZZ alleen toegepast door collega’s die de cursus SSZ bij Philadelphia gevolgd en afgerond hebben. Ook wordt het niet zomaar bij iedere leerling gedaan. Er kan een vraag van de groepsleerkracht, specifieke hulp of de ouders/verzorgers zijn. Wanneer een leerling SSZ krijgt dan zal er altijd eerst schriftelijk toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd worden.  SSZ wordt altijd, op een rustige plek, in de groep gedaan. Om de integriteit van de leerling en de collega te waarborgen is het niet toegestaan dat SSZ in een ruimte alleen met de leerling gedaan wordt.

Emanuël

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In