Ondersteunende begeleiding

Sinds schooljaar 2005/2006 heeft de Ondersteunend Begeleider (OB’er) zijn intrede gedaan binnen De Wingerd. Voor een aantal leerlingen is het gewenst om extra ondersteuning binnen de school te organiseren om het schoolgaan goed te laten verlopen. Op een aantal momenten in de week is de OB’er voor die leerling aanwezig voor individuele begeleiding. Een voorbeeld van een activiteit waarbij die extra begeleiding soms nodig kan zijn is het zwemmen of het aanleren van praktische vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten.

De OB’ers zijn geen personeelslid van de school. Zij/hij is in dienst van Zorginstelling Careander te Harderwijk. De Wingerd werkt, om de professionaliteit van de begeleiding te garanderen, uitsluitend met personeel van Careander.

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.