Welkom bij PMT

In psychomotorische therapie (PMT) is de leerling samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Het doel van PMT is om door middel van lichaamservaring- en beweging gedragsverandering te ontwikkelen. Denk daarbij aan het vergroten van de weerbaarheid of het leren omgaan met boosheid.

Voor PMT is een indicatie nodig. PMT kan op school worden aangeboden en we werken hierin samen met 2 zorginstellingen: het Expertisecentrum Advisium Oost van ’s Heerenloo en Careander.

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.