Welkom bij PMT

In psychomotorische therapie (PMT) is de leerling samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Het doel van PMT is om door middel van lichaamservaring- en beweging gedragsverandering te ontwikkelen. Denk daarbij aan het vergroten van de weerbaarheid of het leren omgaan met boosheid.

Voor PMT is een indicatie nodig. PMT kan op school worden aangeboden en we werken hierin samen met 2 zorginstellingen: het Expertisecentrum Advisium Oost van ’s Heerenloo en Careander.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In