Vakantierooster 2022-2023

Vakantierooster, Studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
23-12-2021 om 12.00 uur vrij!
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Paasvakantie 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2022
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinkstervakantie 29-05-2023
Zomervakantie 2022 10-07-2023 t/m 18-08-2023
07-07-2023 om 12.00 uur vrij!

 

 Vrije Studiedagen
Maandag 26-09-2022 EduCaredag
Donderdag 09-02-2023 Ambities en doelen
Dinsdag 11-04-2023 Schoolplan tussenevaluatie
Maandag 12-06-2023 Opbrengsten

De leerlingen zijn vrij.  De stage gaat niet  door.

 

 

 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In