Vakantierooster 2022-2023

Vakantierooster, Studiedagen 2022-2023

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
23-12-2021 om 12.00 uur vrij!
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Paasvakantie 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2022
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinkstervakantie 29-05-2023
Zomervakantie 2022 10-07-2023 t/m 18-08-2023
vrijdag 07-07-2023 vanaf 12.00 uur vrij

 

 Vrije Studiedagen
Maandag 26-09-2022 EduCaredag
Donderdag 09-02-2023 Ambities en doelen
Dinsdag 11-04-2023 Schoolplan tussenevaluatie
Maandag 12-06-2023 Opbrengsten

De leerlingen zijn vrij.  De stage gaat niet  door.

 

 

 

De Wingerd krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.