Welkom bij speltherapie

Ieder kind, onafhankelijk van zijn of haar verstandelijke vermogens, kan in psychische problemen raken. Kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand hebben verhoogde kans op problemen op emotioneel vlak. Door hun beperking ontmoeten de leerlingen meer barrieres en obstakels op hun weg, hetgeen hen veel kwetsbaarder maakt.
Leerlingen kunnen zich moeilijk uiten en dit is terug te zien in hun gedrag. De signalen zijn voor de omgeving niet altijd duidelijk. Professionele hulp kan nodig zijn om het gedrag van de leerling beter te begrijpen.

Tijdens speltherapie wordt het echte leven, de realiteit, gesymboliseerd. De situaties worden nagespeeld en pijnlijke ervaringen worden verwerkt. De communicatie hierbij is erg belangrijk. Het doel van speltherapie is het wegnemen van blokkades, zodat relaties herstellen en ontwikkelingsprocessen weer in gang kunnen worden gezet.

De speltherapiebehandelingen vinden individueel plaats in een speciaal ingerichte ruimte met spel en expressiematerialen. Voor speltherapie is een indicatie ‘behandeling’ nodig. De speltherapeut werkt vanuit Careander.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In