Welkom bij muziektherapie

Muziektherapie is vooral gericht op de sociaal en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Op methodische wijze wordt muziek ingezet en wordt er gewerkt aan het opheffen van/leren omgaan met remmingen, blokkades, angsten en stoornissen. Leerlingen leren functioneren in een groep, leren zich te concentreren, leren gevoelens te uiten of leren zelfvertrouwen te vergroten. Muziektherapie wordt ook ingezet voor verwerking bij trauma of rouwverwerking. Muziek is geen doel, maar een middel waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

De muzieklessen vinden plaats in groepsverband of individueel. Op ‘De Wingerd’ is een mooi muzieklokaal ingericht met verschillende instrumenten. Er staan mooie matrialen zoals; een drumstel, piano, gitaar, muziekinstallatie, djembé, trommels en andere muziekinstrumenten.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In