Laatste schooldag tot 12.00 naar school

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de toekomst van onze leerlingen en is medefinancier in het project Doen In