Welkom op de nieuwe website van

'de Wingerd'

Wij starten dit schooljaar met een nieuwe website. De komende weken wordt aan de invulling hiervan gewerkt.

Ons streven is een frisse website die een kleurrijke afspiegeling is van het reilen en zeilen in de school.

'De Wingerd' is een Christelijke school voor ZML-onderwijs. Er is een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

In beide afdelingen is een OnderwijsZorggroep (OZ) voor kinderen met een meervoudige beperking. Binnen de school vindt ook Buitenschoolse Opvang (BSO) plaats en is er een groep voor jonge kinderen met een beperking 'ZorgWijs'. Dit in samenwerking met zorginstelling Careander.

Het beeld van 'de Wingerd' is voor ons inspirerend. Een wingerd is een altijd groene plant die zijn weg zoekt naar boven: naar het licht. De plant heeft een steuntje nodig, maar kan uitgroeien tot een prachtige plant. De leerlingen van 'de Wingerd' willen we in hun zoektocht naar volwassenheid ondersteunen.

 

donderdag, 17 december 2015
>KerstMaaltijd in de groep
maandag, 21 december 2015
>KerstVakantie
maandag, 4 januari 2016
>LuizenControle3
donderdag, 28 januari 2016
>SpreekAvond

STICHTING EDUCARE

Stichting EduCare
> bezoek de website
SBAO De Arend
> bezoek de website
SBAO Koningin Emmaschool
> bezoek de website
ZMLK De Lelie
> bezoek de website
PRO Mijn School
> bezoek de website
SBAO De Springplank
> bezoek de website