Muziek in de Blauwe Druiven

Tijdens ons thema muziek hebben we veel dingen gemaakt en veel geluisterd naar muziek. We hebben ook muziekinstrumenten bespeeld. Maar we hebben ook muzieknoten gemaakt van klei.